- wstęp
- kontakt
- partnerzy
- programy
- publikacje
- sponsorzy
- statut


Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich
z siedzibą w Zagórzu[mniejszości] [karpackie życie] [aktualności]


***DZIAŁANIA 2014***

 • "CIENIE ZAPOMNIANYCH PRZODKÓW" projekt realizowany w ramach Programu "Polsko-ukraińska współpraca młodzieży" Ministerstwa Edukacji Narodowej. W projekcie promowano w międzynarodowej grupie edukację wielokulturową przez zapoznanie ze specyfiką kultury łemkowskiej i bojkowskiej (po stronie polskiej), huculskiej i bojkowskiej oraz polskiej (po stronie ukraińskiej), niemieckiej i żydowskiej (po obu stronach granicy). W trakcie realizacji młodzież wspólnie pracowała oraz bawiła się (śpiew, tańce, warsztaty plastyczne, udział w nabożeństwie, poznawanie zabytków karpackich).Czas realizacji 1.09.2014-31.12.2014.
 • "SEPULKRALNY BOJKOSWIT"projekt realizowany w ramach programu Mecenat Kulturalny 2014 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Celem zasadniczym było uporządkowanie, zabezpieczeniem, wyremontowanie trzech cmentarzy w nieistniejących wsiach gminy Lutowiska: Hulskie, Krywe, Skorodne. Czas realizacji 1.04.2014 - 30.11.2014. Współpraca z Studenckim Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • „PIEŚŃ I MOWA SERCA – dokumentacja żywej tradycji autochtonicznej społeczności rusko-ukraińskiej Karpat polskich” projekt realizowany w ramach Programu "Kolberg 2014 – Promesa" Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Projekt realizowany w okresie 1.01.2014-31.12.2014. Cele: realizacja dwóch typów działań na rzecz ochrony dorobku kulturowego autochtonicznych, zróżnicowanych etnicznie społeczności ukraińskich zamieszkujących do czasów wysiedleń (l. 40. XX w.) w zwartej grupie południową, południowo-wschodnią oraz wschodnią cześć Polski. Efekty: 1/ dokumentacja pieśni celem utworzenia bazy elektronicznej tych pieśni (serwisu internetowego o charakterze edukacyjnym www.hudaky-ua.org), 2/ dokumentacja gwary tej społeczności na wskazanym terenie celem dokończenia serwisu internetowego (zaprojektowanego pod koniec 2013 r.) nt. ukraińskich gwar karpackich w Polsce (www.dialekt-ua.org ).
 • "WZMOCNIENIE PROFILOWANEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ GMINY BUKOWSKO" dotacja Fundacji Karpackiej w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, projektu Alpy Karpatom - projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego, Działanie III. 3.1 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych. Czas trwania projektu 01.05.2013-15.10.2014. Zadania realizowane podczas projektu: - inwentaryzacja oraz dokumentacja cmentarzy wyznaniowych w gminie, - remont cmentarza żydowskiego historycznego w Nowotańcu (jednego z dwóch w gminie), - wpis tych obiektów do ewidencji gminnej zabytków z perspektywą wpisania niektórych do ewidencji wojewódzkiej zabytków, - ustawienie tablic i kierunkowskazów przy cmentarzach, - opracowanie sprofilowanej oferty turystycznej – produktu lokalnego.
 • KONTYNUACJA REMONTU CERKWI W OLCHOWEJ Wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu - umowa nr 84/R/2014, wkład Sołectwa Olchowa, Urzędu Miasta i Gminy Zagórz. Wykonanie działania: - wymiana więźby dachowej, jętek, wymiana ślepego pułapu z wymianą łat, wymiana krokwi i kleszczy, wymiana płatwi, murłat i podwalin, słupów, mieczy i zastrzałów, deskowania dachu, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii, impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat, pokrycie papą celem zabezpieczenia do pokrycia blachą w roku 2015, - uzupełnienie ubytków i wymiana częściowa zaprawy glinianej w ścianach kruchty.
 • KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI REMONTOWEJ CERKWI W PIĄTKOWEJCiąg dalszy żmudnych działań - starania o uzyskanie pozwolenia budowlanego, uzyskanie szerszego pozwolenia konserwatorskiego - z dn.10.06.2014. W trakcie naszych zabiegów o uratowanie cerkwi w Piątkowej pojawiły się nieoczekiwane przeszkody. W 2013 r. dokonaliśmy oczyszczenia wieńca wokół zespołu z uschniętych jesionów. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży drzew miały zostać przeznaczone na remont cmentarza, tymczasem kupiec - właściciel tartaku z Iskani nie zapłacił całej kwoty za zakupiony surowiec. Sprawa trafiła do Sądu gospodarczego, następnie postanowieni sądu zostało przekazane do dyspozycji komornika. Na dzień dzisiejszy zdołaliśmy odzyskać jedynie 60% całej należności. Sprawa jest ciągle w toku.

  ***DZIAŁANIA 2013***

  • PRACE NA KIRKUCIE W USTRZYKACH DOLNYCH W dniach 14-19.06.2013 r. odbył się obóz w ramach którego została symboliczna brama wejściowa na teren kirkutu, odkrzaczona i wykoszona połowa z 1 ha cmentarza. Działania zostały wykonane we współpracy: ze studentami Dartmouth College z Hanover w USA pod opieką rabina Edwarda Boraz i dzięki zaangażowaniu Arka Komskiego, dziećmi z 3 klasy Gimnazjum nr 1 w Ustrzykach Dolnych pod opieka p. polonistki Edyty Gula, p. Barbary Wójcik z Biblioteki w Ustrzykach Dolnych.
  • Na ratunek 'łemkowskim' cmentarzom gminy Bukowsko dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach programu „Małe zlecenia 2013” oraz środki własne SDMK. Czas trwania projektu 1.05.2013-28.07.2013. Celem jest ochrona wybranych elementów kultury materialno-duchowej – wytworów sztuki sepulkralnej i gwary wysiedlonej ludności przez realizację następujących zadań: - inwentaryzacja i remont trzech cmentarzy, we wsiach Bełchówka, Ratnawica, Nowotaniec, Wolica (rzemiosło kamieniarskie w tej okolicy rozwijało się wg dokumentów co najmniej od XVI w. dzięki aktywnie działającemu kamieniołomowi we wsi Przybyszów), - zapis gwary tutejszych Rusinów oraz stworzenie interaktywnej strony internetowej poświęconej dialektom j. ukraińskiego na terenie Polski, w szczególności południowo-wschodniej.
  • Wzmocnienie profilowanej oferty turystycznej gminy Bukowsko - jw. dotacja w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, realizator Fundacja Karpacka
  • KONTYNUACJA REMONTU CERKWI W OLCHOWEJ Pomimo aplikowania do różnych źródeł, udało się pozyskać jedynie dotację Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Przemyślu - umowa 137/R/2013 oraz wkład Sołectwa Olchowa przez ofiarowanie drewna na konstrukcję dachu. Zamierzenia tegoroczne okrojone do możliwości finansowo-materiałowych objęły wzmocnienie ścian pod przyszłoroczne prace przy dachu: - wykonano wieniec żelbetowy na całym obwodzie, - umocowanie kotw celem zamontowania nowej murłaty, - przemurowanie zwieńczenia ścian cegłą i kamieniem, - podmurowanie okien i zabezpieczenie ich deskowaniem, - uzupełnienie ubytków i pęknięć w murze.
  • KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI REMONTOWEJ CERKWI W PIĄTKOWEJ W tym roku już zdołaliśmy uzyskać decyzję-pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8.03.2013 na zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją, remont cmentarza przycerkiewnego oraz remont istniejących części ogrodzenia, decyzję-pozwolenie PWKZ z dnia 8.05.2013 na usunięcie wybranych 22 chorych jesionów wyniosłych z wieńca oraz uzupełnienia nowymi sadzonkami, decyzję Wójta Gminy Dubiecko o ustaleniu lokalizacji inwestycji nr 6633.7.2013 z dnia 4.07.2013.
  • PONADTO JESTEŚMY W TRAKCIE NASTĘPUJĄCYCH DZIAŁAŃ: - uregulowania stanu własności, rozpoczęcia remontu i zabezpieczenia cerkwiska i cmentarza w Czystogarbie, gm. Komańcza, - uregulowanie stanu własności cmentarzy w Bełchówce, gm. Bukowsko i w Paniszczowie, gm. Czarna, - po uzyskaniu pozwolenia Urzędu Gminy Lutowiska rozpoczęcia remontu cmentarza w Krywem n. Sanem, - po uzyskaniu pozwolenia Urzędu Gminy Lutowiska wzniesienia upamiętnienia wysiedlonych Bojków w 1951 r. - kontynuacji remontu cmentarza w Skorodnem, - dokończenia remontu cmentarza greckokatolickiego w Tyrawie Solnej.

   Jeśli chciałbyś nam pomóc w jakiejkolwiek formie: pracy, materiału, pieniędzy, zapraszamy, skontaktuj się z nami.

   POLECAMY

   • Wirtualny folder o wsi Lachawa / Ляхава w Górach Słonnych, nieistniejącej od 1947 r. Publikacja powstała dzięki Agnieszce Kurasińskiej, członki SDMK, koordynatorce projektu "Tyrawska Spadszczyna - Lachawa" (2009 r.), wolontariuszom biorących udział w projekcie sporządzającym inwentaryzację wsi, zbierającym wywiady, a także wszystkim osobom, które dzieliły się z nami wspomnieniami, m.in. p. Katarzynie Dańków i p. Emilianowi Wasylów. Wszystko po to, aby pamięć o urokliwej Lachawie nie zaginęła.
   • Film - prezentacja o działaniach remontowych na cmentarzu we wsi Rozpucie w 2008 r., w ramach projektu "Tyrawska Spadszczyna".

   ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY / ЗАПРОШУЄМО ДО ВСПІВПРAЦI / INVITE TO COOPERATION

   ***DZIAŁANIA 2012***

   • NADSAŃSKIE ŚWIĘTYCH OBCOWANIE VI-XI.2012 - projekt dotyczący inwentaryzacji i zabezpieczenia nagrobków na cmentarzu greckokatolickim we wsi Tyrawa Solna. W ramach projektu również realizujemy warsztaty, ich daty oraz warunki uczestnictwa zostaną podane później.
   • GINĄCA ATLANTYDA RUSINÓW - cz. II. W ramach tego projektu będziemy kończyli prace, które w znacznej części zostały wykonane w roku 2011 r. na cmentarzach greckokatolickich w Zagórzu, Przybyszowie, Karlikowie. Kontynuacja w tym przypadku jest związana z nowymi zadaniami, np. koniecznością uporządkowania cerkwiska w Przybyszowie, umieszczeniem tablic na cmentarzach, etc. Jednym z ważnych punktów tego działania jest rozpoznanie możliwości remontu na kolejnych zapomnianych cmentarzach Pogórza Bukowskiego - Ratnawica, Bełchówka, Wola Piotrowa.
   • INWENTARYZACJA OBIEKTÓW CERKIEWNYCH 2012 we współpracy z Kołem Naukowym Budownictwa Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – w niedługim czasie podamy nazwy miejscowości w których będziemy inwentaryzowali obiekty.
   • INNE: 1/ Oczyszczenie jednorazowe terenu cmentarzy greckokatolickich oraz żydowskiego w gminie Tyrawa Wołoska, z przycięciem wybujałego zadrzewienia oraz traw. 2/ Rozpoczęcie remontu cerkwi w Olchowej (jego zasięg zależny od wysokości pozyskanych funduszy). 3/ Rozpoczęcie działań formalnych, inwentaryzacyjnych i zabezpieczających przy zespole cerkiewnym w Piątkowej. 4/ Zamieszczenie tablicy pamiątkowej w Lutowiskach poświęconej wysiedlonym w 1951 r. Bojkom ze wsi Chmiel, Dwerniczek, Krywka, Lutowiska, Skorodne, Smolnik, Żurawin do obwodu chersońskiego na Ukrainie - możliwość realizacji uzależniona od decyzji Urzędu Gminy Lutowiska.

   ***DZIAŁANIA DŁUGOTERMINOWE SDMK***

   • ZAGÓRZ-ZASŁAW – dokończenie działań w ramach projektu przywracania pamięci o Zwangsarbeitslager Zaslaw (obozie pracy przymusowej i miejscu kaźni dla miejscowe i przybyłej ludności żydowskiej).
   • OLCHOWA – pozyskiwanie funduszy a w dalszym etapie realizacja remontu cerkwi.
   • PŁONNA - kontunuacja remontu ruin cerkwi
   • POLANA – dokończenie kilku krzyży na cmentarzu rzymskokatolickim. Współpraca z mieszkańcami Polany. W 2010 wykonaliśmy remont cmentarza rzymskokatolickiego starego przy kościelisku oraz parafialnego z kwaterą kopalnianą (oprócz ww krzyży) a także greckokatolickiego (DZIAŁANIE ZAKOŃCZONE).
   • LACHAWA - cd. tworzenia ekomuzeum nieistniejącej wsi.
   • TYRAWA WOŁOSKA - cd. tworzenia ścieżki kulturowo-przyrodniczej "W Dolinie Tyrawki".
   • TYRAWA WOŁOSKA - dokończenie ogrodzenia cmentarza grekokatolickiego.
   • ZAGÓRZ – remont pozostałości na cmentarza greckokatolickiego przy ul. Wolności (DZIAŁANIE ZAKOŃCZONE).
   • NAGÓRZANY-NOWOTANIEC – cmentarze greckokatolicki i mojżeszowy.
   • WOLICA – cmentarz greckokatolicki.
   • PIĄTKOWA RUSKA - zabezpieczenie i inwentaryzacji drewnianej cerkwi i

   O SDMK

   Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich powstało w 2005 roku z inicjatywy mieszkańców Gór Słonnych oraz miłośników Karpat, którzy postanowili ratować dziedzictwo przodków zmuszonych do opuszczenia ojcowizny w wyniku tragicznych wydarzeń Akcji Wisła.

   Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wielokulturowej oraz wieloreligijnej społeczności wschodniej części Karpat położonych w Polsce. W pierwszej kolejności Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz kultur ginących w tym rejonie, a więc ukraińskiej a następnie żydowskiej.

   Zadania:

   • inwentaryzacja cennych kulturowo zasobów regionalnych;
   • zachowanie krajobrazu kulturowego (m.in. przeprowadzanie remontów, zabezpieczeń);
   • edukacja kulturowa (m.in. warsztaty, szkolenia, seminaria, tworzenie ścieżek dydaktycznych);
   • badania naukowe wieloetnicznej kultury karpackiej;
   • popularyzacja wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym;
   • publikacja opracowań (w postaci map, przewodników, folderów, informatorów, albumów, książek i in.) w wersji papierowej i elektronicznej;
   • ochrona lokalnego środowiska naturalnego;
   • wzmacnianie godności narodowej i etnicznej społeczności karpackich.made by precelik - Potrzebujesz strony wizytówki, bloga - zapraszam.